Hoa Sự Kiện

Hoa tươi không thể thiếu trong các sự kiện, hội nghị khách hàng, hội họp. Hoa tươi Bình Dương chuyên thiết kế hoa tươi trang trí khi diễn ra các sự kiện, hội nghị lớn nhỏ tại Bình Dương

 1. Hoa Cài Áo

  Hoa Cài Áo

  Mẫu hoa cài áo được thiết kế bằng hoa tươi, mẫu hoa được thiết kế phù hợp để cài áo đại biểu, quan khách tham gia hội nghị và các sự kiện
 2. Hoa Để Bàn

  Hoa Để Bàn

  Mẫu hoa trang trí để bàn được thiết kế bằng hoa tươi, mẫu hoa được thiết kế phù hợp để trang trí bàn tiếp khách, bàn đại biểu tham dự hội họp và các sự kiện lớn nhỏ.
 3. Hoa Bó Đại Biểu

  Hoa Bó Đại Biểu

  Mẫu hoa bó tặng đại biểu được thiết kế bằng hoa tươi, mẫu hoa bó được thiết kế phù hợp để tặng hoa đại biểu, quan khách tham dự hội họp và các sự kiện lớn nhỏ.
 4. Hoa Bục Phát Biểu

  Hoa Bục Phát Biểu

  Mẫu hoa trang trí bục biểu được thiết kế bằng hoa tươi, mẫu hoa để bục phát biểu được thiết kế phù hợp với hội nghị và các sự kiện lớn nhỏ.